مقالات

هیدروکربن سبک
مقالات

هیدروکربن سبک چیست؟

یک ترکیب آلی که از کربن C و هیدروژن H2 تشکیل شده و عموما در نفت خام وجود دارد، هیدروکربن نامیده می شود. این ترکیبات

بیشتر...
کربن مونوکسید
مقالات

کربن مونوکسید چیست؟

کربن مونوکسید با سوختن ناقص کربن ها به وجود می آید که بسیار هم آلوده کننده و سمی می باشد و بسیار هم برای محیط

بیشتر...