تماس با ما

نشانی

کیلومتر56 جاده اصفهان شیراز- شهرک رنگسازان-فاز3- میدان نوآوران -بلوار فن آوران-فرعی اول سمت چپ-کارخانه چهارم سمت راست

اطلاعات تماس

03153309127
03195024412-14
fax:03153309128

ایمیل

fatehfam.tiner@gmail.com