اخبار

رکود بازار پلیمر
اخبار

رکود بازار پلیمر

حجم معاملات پلیمرها در بورس‌کالا در هفته گذشته به نسبت هفته قبل از آن تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد؛ یعنی با فرض تمامی انتقادات پیشین،

بیشتر...